top of page

Solarplexuschakrat

Solarplexuschakrats färg är gul

Placering: Mitt i mage ca sju fingersbredder ovanför naveln

Solarplexuschakrat står för våra intuitiva intryck av andra människor. Är man en god människokännare så har man i regel ett välfungerande solarplexuschakra.

Ett välfungerande sådant ger oss god kontakt med våra känslor. Här uppstår känslor som förälskelse och kärlek som behöver gensvar.

Ett hämmat solarplexus kan väcka känslor som ångest och ilska på andra och tillvaron. Man kan bli girig, snål, egocentrisk, svartsjuk, avundsjuk, avvisande och hatisk.

Den som fått blockeringar i detta chakra upplever sig själv som ett offer eller en martyr för ödet och för andra människor. Det är alltid någon annan som bär skulden till individens misär – och själv står man handfallen.

Välmående chakra skänker: Kärlek
Motsatt: Rädsla     

Kroppsdelar som hör till solarplexuschakrat: Magsäcken, njurar, binjurar, mjälte, lever, bukspottskörteln, gallblåsan och blindtarmen. Det stimulerar även synen.

Sjukdomar som kan orsakas av blockeringar i solarplexuschakrat: Matsmältningsproblem, vikt- och förbränningsproblem, problem med magsäcken, njurproblem, magsår, mag- och tarmsjukdomar, diabetes, inflammationer och cancer i bukspottskörteln, leverproblem, gallsten, förstoppning, anorexi, bulimi, illamående magbesvär

Till hörande meridianer: Lungmeridianen och Tjocktarmsmeridianen

 

 Exempel på hur en blockering i solarplexuschakrat kan uppstå:


- När man som barn eller vuxen blivit mobbad eller om man av andra mindre klara orsaker har utvecklat ett dåligt självförtroende.


- Man mister någon som man älskar väldigt mycket och inte kan gå vidare. Man ställer frågan VARFÖR!! men kan inte få något svar. Man anklagar sig själv eller omständigheterna för att man inte gjort tillräckligt. 

 

- Man förlorar sitt jobb trots att man kanske inte trivts där och skyller på andra för att de bär skulden för att man blev arbetslös.

Man är ett OFFER !!!!

bottom of page