top of page

Kronchakra

Kronchakrats färg är ljuslila och vitt/silver

Placering: Mitt ovanför fontanellen uppe på hjässan

Kronchakrat står för helheten, att känna oss hela och se meningen med livet. Det står även för vår andlighet. Vår utveckling i kroppens övriga centra reflekteras i kronchakrat.  

Ett välfungerande och öppet kronchakra får oss att förstå sammanhanget i livet.

Ett hämmat kronchakra får oss att tappa tron på livet och förmågan att känna sig hel som människa.

Välmående chakra skänker: Lättnad
Motsatt: Svårmod, nedstämdhet    

Kroppsdelar som hör till kronchakrat: Huvud och tallkottskörteln (epifysen). Immunsystemet och höger öga

Sjukdomar som kan orsakas av blockeringar i kronchakrat: Nervsjukdomar, förlamningar och benmärgssjukdomar

Till hörande meridianer: Styrkärlsmeridianen och Centralmeridianen

 

Exempel på hur en blockering i kronchakrat kan uppstå:

 

- Till skillnad från de andra sex charerna kan kronchakrat aldrig vara i obalans. Det är antingen öppet, på väg att öppna sig eller stängt. Människor som har ett stängt sjunde chakra känns igen på sin totala brist på tillit till Universum, andra människor, sig själva och helt enkelt livet självt.

Vi balanserar vårt kronchakra genom helhet; att känna oss hela som människor och se en mening med livet. Kronchakrat står i nära förbindelse med vår andlighet. Vår utveckling i kroppens övriga centra reflekteras i kronchakrat. Ju större kontakt vi har med rot-, sakral-, solarplexus-, hjärt-, hals- och pannchakrat, desto större förbindelse har vi med vår andlighet och dess kvalitéer. 

Den som fått blockeringar i detta chakra kan tappa tron på livet och förlora förmågan att känna sig hel som människa.

bottom of page