top of page

Rotchakra

Chakra


Chakra är ett sanskritord (ett språk inom det indiska språket) och betyder energihjul. Varje chakra har en representativ färg som kan liknas vid snurrande ljus, ständigt roterande genom vårt energisystem.

Människan består av energi och i kroppen eller rättare sagt strax ovanför den finns det sju stora energiflödespunkter samt en hel del små. Detta är vårt chakrasystem och det förser tillsammans med meridiansystemet vår kropp med energi. Energin vibrerar och roterar på olika frekvenser och agerar där på olika sätt beroende på den skildes sätt att uttrycka sig och vara. Om chakrat är blockerat rör det sig bara åt ett håll och vid total obalans står det helt still.

Våra sju stora chakran är förbundna med inre körtlar och organ. Var och ett av dem hör frekvensmässigt ihop med två meridianer.       

Vid obalans i chakran:
Varje chakran har förmågan att protokollföra och minnas händelser som skett i våra liv, detta påverkar den psykiska delen inom oss. Minnen från fysiska skador påverkar också genom att lagras i det chakran som ligger närmast intill det skadade området.

Rotchakrat


Rotchakrat färg är röd

Placering: Bakom könsorganen vid sidan om svanskotan. Rotchakrat står för vår grundtrygghet.

Ett välfungerat rotchakra får oss att känna oss trygga i vårt liv, vi står stadigt på jorden. Vi känner framgång och trygghet i vårt arbete, familj, vänner, ekonomi och där vi bor. Vi har en stark överlevnadsinstinkt. Ett hämmat rotchakra får oss att uppleva en otrygghet i livet. Man kan utveckla egenskaper som snålhet, fixering vid materiella ting, tvångsbeteenden och tvångstankar.


Välmående chakra skänker: framgång

 

Motsatt: Misslyckande


Kroppsdelar som hör till rotchakrat: Urinvägs- och fortplantningsorgan, huden, ben, fötter, ryggrad och binjurar

Rotchakrat är kopplat till immunförsvaret och det genetiska. Det kontrollerar luktsinnet och har hand om utdrivningen av kroppens grumligheter och slaggprodukter.


Sjukdomar som kan orsakas av blockeringar i rotchakrat är: Barnlöshet, menstruationsproblem, värk i nedre delen av ryggen, hemorrojder, ändtarmsproblem urinvägs- och fortplantningsproblem, hudproblem och sexuella problem. 

 

Till hörande meridianer: Hjärtmeridianen och Tunntarmsmeridianen

 

Exempel på hur en blockering i rotchakrat kan uppstå: 

-Om man som barn eller vuxen mister någon man tyckt väldigt mycket om och hela ens grundtrygghet krossas.

-Man mister sitt jobb och grundtryggheten försvinner

Rotchakrat står mycket för din grundtrygghet och då framförallt den grundtryggheten som du bär med dig sen barnsben.

bottom of page