top of page

Pannchakra (tredje ögat)

Pannchakrats färg är mörkblå


Placering: Sitter mellan ögonbrynen och ca två fingersbredder upp mot pannan

Pannchakrat sår för intuition, intelligens, förståelse, klarsyn och mål, logik, viljestyrka och meditation.

Ett välfungerande pannchakra ger oss förmågan att se det ’’andra inte ser’’, att få visioner kunna visualisera, se in i framtiden. Här uppstår våra intuitiva aningar det som många inte kan förklara. Genom att balansera vårt pannchakra vågar vi se in i oss själva och vi litar på våra intryck och vår intuition.

Ett hämmat pannchakra kan få oss förvirrade och vi har svårt att hitta rätt väg och veta vart den leder. Har svårt att fatta beslut. Det kan leda till tungsinne och man förlorar sin kontakt med intuitionen.

Välmående chakra skänker: Lättnad
Motsatt: Svårmod, nedstämdhet    

Kroppsdelar som hör till pannchakrat: hormonkörtlarna, hypofysen, vänster öga, näsa och tinningarna.  Det stimulerar även intuitionen.

Sjukdomar som kan orsakas av blockeringar i pannchakrat: Hjärntumörer, blindhet, migrän, nervositet, melankoli, schizofreni, inlärningsproblem, neurologiska sjukdomar, bihåleinflammation och förvirring.

Till hörande meridianer: Hjärtsäcksmeridianen och Trippelvärmemeridianen

 

 Exempel på hur en blockering i Pannchakrat kan uppstå:

 

- Barn är nyfikna av naturen. Men som vuxen kan det vara frustrerande om man har ett barn som frågar om allt och vill vet allt om allting.

Det är inte alltid så att vi vuxna har svaren på alla frågor utan det då kan hända att vi struntar i att svara på barnets eviga frågande eller helt enkelt ber barnet att sluta fråga så ”dumma frågor”. 

Lär vi inte barnen förmågan att undersöka och att leta efter svar själv, utan alltid kommer med massa ironi och bortförklaringar på deras frågor, kommer dessa barn växa upp med en känsla av att de inte är lika smarta som sin omgivning.

bottom of page